PRESENTACIÓ

Per què la nostra escola? (clica'm)

Fomenta l’educació integral ajudant l’alumne/a perquè:

aprengui a «ser», aprengui a «fer», aprengui a «aprendre» i aprengui a «conviure». Una escola oberta a tothom, participativa, activa i personalitzadora, que potencia les capacitats de cada alumne/a. Arrelada al país i oberta al món. Educa en valors segons una concepció cristiana de l’home i de la societat i alhora és respectuosa amb les conviccions personals. Manté una relació propera i cordial, que busca l’equilibri per mitjà de la comprensió. Educa amb projecció de futur (nous reptes, noves tecnologies,...) sense oblidar el respecte al medi ambient.


Ens comprometem a:

- fer un seguiment personal i acadèmic de l’alumne/a: tutories, gabinet psicopedagògic, intercanvi d’informació de forma àgil i continuada amb les famílies.
- Impartir els nivells d’aprenentatge que ajudin a continuar els ensenyaments postobligatoris.
- Fomentar l’ús de les tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC): formació adequada en informàtica des de P3 fins a 4t ESO.
- Potenciar els idiomes: anglès des de P3 (comú a totes les etapes) i francès (com a segona llengua estrangera a ESO).

També et pot interessar...