EQUIP DE MESTES D’EDUCACIÓ INFANTIL

Ruth Pujol - Tutora P3

Elena Tomàs - Tutora P3

Mercè Barnils - Tutora de  P4 i coordinadora de cicle

Anna Tarrés - Tutora P4

Pilar Cañada - Tutora P5

Núria Batalla – Tutora P5 (compartida)  

Maria Jordà - Tutora P5 (compartida) i vetlladora

M Rosa Cuní - Llengua castellana i reforç P4 i P5

Georgina Valls – Llengua  anglesa, multilingüe i vetlladora

Núria Garriga - Educació musical

Sandra Petitbò - Especialista psicomotricitat, reforç P3 i coordinadora pedagògica

Soraya Renau - Vetlladora

 

EQUIP DE MESTRES D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Ester Martos – Direcció de l’escola i reforç

Mireia Bou – Cap d’estudis, religió a 3r, llengua castellana a 5è, religió a 5è i educació especial

Montse Vilaró – Tutora de 1r i coordinadora pedagògica de 1r cicle de primària

Marc Piella – Tutor de 1r

Maria Mestres – Tutora de 2n

Cristina Fontarnau – Tutora de 2n

Gabriel Sagalés – Tutor de 3r

Marta Arumí – Tutora de 3r

Eva Ventura – Tutora de 4t i coordinadora pedagògica de 2n cicle de primària

Jordi Ginesta – Tutor de 4t 

Toni Gomez – Tutor de 5è

Olga Arjona – Tutora de 5è

M. Àngels Lupiàñez – Tutora de 6è i coordinadora de 2n cicle de primària

Elisabet Lience – Tutora de 6è i coordinadora TIC

Marta Mercader – Educació musical de 3r a 6è i reforç

Berta Tió – Llengua anglesa de 4t a 6è i reforç

Santi Vilaró – Educació física de 1r a 6è

Núria Garriga – Educació musical a 1r i 2n, reforç i coordinadora web

Ferran Orriols – Llengua anglesa de 1r a 3r, coordinador multilingüe i coordinador de 1r cicle de primària

Angus López – Vetlladora i reforç

Laura Leal – Vetlladora

Mireia Sabaté – Educació especial

 

EQUIP DE MESTRES D’EDUACIÓ SECUNDÀRIA

Núria Pedraza- Professora de Llengua Castellana a 1r cicle d'ESO. Tutora de 1r.

Lourdes Boeck  - Professora de Geografia i Història a 2n cicle d'ESO. Coordinadora d'ESO. Tutora de 3r.

Joan Roca - Professor de Llengua Catalana a 1r cicle d'ESO

Oliver Mas - Professor de Biologia, Física i Química i Matemàtiques a 1r cicle d'ESO. Coordinador d'Escola Verda. Tutor de 1r.

Pep Simon  - Professor de Matemàtiques a 2n d'ESO. Titular.

Marcela Guardiola - Professora de Llengua Castellana a 2n cicle d'ESO.

Marta Fontseca - Professora de Llengua Anglesa de 1r cicle d'ESO. Tutora de 2n.

Anna Cunillera  - Professora de Llengua Catalana de 1r cicle d'ESO. Tutora de 2n.

Magda Petanàs - Professora de Geografia i Història a 1r cicle d'ESO. Cap d'Estudis d'ESO.

Miquel Vilaró - Professor de Tecnologia a 1r cicle d'ESO. Coordinador d'Escola Verda.

Laura Ortega  - Professora de Matemàtiques a 2n cicle d'ESO. Cap de departament científico-tecnològic. Tutora de 3r

Maite Planas - Professora de Llengua Anglesa a 2n cicle d'ESO. Coordinadora d'Escola Plurilingüe.

Manel Miguela - Professor de Biologia i Física i Química de 2n cicle d'ESO. Coordinador d'Escola Verda. Tutor de 4t.

Pep Rifà- Professor de Tecnologia de 2n cicle d'ESO  i d'Educació Física de 2n a 4t d'ESO.

Montse Rosell  - Professora de Llengua Catalana de 2n cicle d'ESO. Cap de departament d'Humanitats.

Ester Puig  - Professora de Visual i Plàstica de 1r a 4t d'ESO.  Cap de departament Artístic. Tutora de 4t.

Franco Molinari- Professor de Música de 1r a 4t d'ESO.

Miquel Guiteras - Professor de música a 1r d'ESO.

Iris Verdaguer - Responsable Projecte de 3r d'ESO

Laura Charlene - Auxiliar de conversa (Primària i ESO)

 

EQUIP PAS

Anna Creus - Secretaria i administració

Xevi Cañizares - Manteniment

Lluïsa Molas - Porteria i secretaria

Rocio Cejudo - Biblioteca i porteria

Laura Leal - Biblioteca

Soraya Renau - Monitora menjador

Carme Vergara - Monitora de menjador

Roger Simon - Monitor de menjador

Glòria Gómez - Monitora de menjador

Carme Comerma - Monitora de menjador

Sole Salas - Monitora de menjador

Juani Garcia - Monitora de menjador

Maria Cobos - Monitora de menjador

Montse Carbonell - Monitora de menjador

Laia Mas - Monitora de menjador

Eva Ventura - Coordiandora activitats menjador

Montse Sànchez - Coordinadora menjador

 

Cuina: Paqui Robles, Oren Rodríguez i Yaqueline Barahona

Neteja: Margarida, Mari Mendieta, Anna Albacete, Carolina Freixa

 També et pot interessar...