FUNDACIÓ PAULA DELPUIG


És qui ostenta, actualment, la titularitat de l’Escola Vedruna-Tona.

Des de la seva inauguració, a l’any 1874, fins al 1995 el titular va ser la Congregació de les Germanes Carmelites de la Caritat – Vedruna. El dia 26 de gener del 1995 es crea la Fundació Paula Delpuig (nom de la succesora de Sta. Joaquima de Vedruna) que té com a finalitat fundacional " l’educació, la qual s’haurà de fonamentar sempre en els principis i valors cristians, en el respecte a la Constitució, a l’Estatut d’Autonomia i lleis vigents”.

La Fundació  està regida per un Patronat, la meitat dels patrons del qual es renoven cada dos anys. El primer Patronat estava constituït per:

Isabel Blàzquez Àlvarez (President), Roser Bergadà Company (Vice-President), Mercè Rusiñol Masramon (Secretària), Joaquim Pugès Verano (Tresorer), Adoració Pujadas Bou, Pilar Cañellas Rovira, M. Dolors Ayats Aymerich, Montserrat Codina Canadell, Montserrat Forment Pares, Àngela Garriga Penella, Melcior Miró Vila, Joan J. Colomo Escribano i Josep Castañé Casas.

L’actual Junta del Patronat està composta per:

Josep Simon Sànchez (President), Maria Àngels Muro Cristóbal (Vice-President), Eva Ventura Company (Secretari), Josep Castañé Casas (Tresorer), Maria Roser Bergadà Company, Paulina Nieto Nieto, Ester Martos Guiteras, Montserrat Codina Canadell, Lourdes Boeck Mañosa, Miquel Cilleros Coll, Joan Casals Subirana, Ramon Ges Alquezar

L’objectiu de la Fundació és:

" Promoure activitats culturals, educatives i formatives en general i la prestació del servei d’ensenyament de qualsevol matèria i grau del sistema educatiu, d’acord amb el principis del Caràcter Propi resumits a continuació:

 • Convenciment que l’home és un valor per ell mateix, independentment de la seva raça, ideologia, religió, posició social, qualitats, etc.
 •  Formació oberta a la transcendència perquè enriqueix la persona humana.
 •  Educació integral, orientada des d’una concepció cristiana de l’home de la vida i del món, que desenvolupi les capacitats dels alumnes en totes les seves dimensions:
 • Adoptem una metodologia activa i personalitzadora per aconseguir que l’alumne sigui capaç de continuar aprenent tot sol.
 • Orientem cap a l’equilibri emotiu-afectiu, dins d’un ambient alegre i positiu i d’un estil senzill i proper.
 • Fonamentem la dimensió social en la descoberta de valors com: llibertat, justícia, pau, solidaritat...
 • Som una escola catalana amb un fort arrelament al poble i volem que la inserció social de l’alumne el porti a un compromís de transformació i millora de la societat.
 • El desenvolupament de les capacitats corporals ha d’implicar la comprensió, cura i respecte del propi cos i dels altres.
 •  L’Educació religiosa ha de permetre una opció personal i lliure.
 •  El model de comunitat educativa és participatiu i integrador de les necessitats, objectius i voluntats de tots.
 •  Al servei de tots els sectors socials, especialment els més necessitats.”També et pot interessar...