EDUCACIÓ PRIMÀRIA

 

L’educació primària és una etapa on es preparen els nens i les nenes  per entendre el món que els envolta i motivar-se per aprendre. Dóna una gran importància a la socialització i alhora afavoreix l’autonomia necessària per desenvolupar-se com a persona.

L’escola esdevé l’escenari perfecte de convivència i cultura, per acompanyar-los en el procés de consolidar els hàbits, els coneixements i les destreses fonamentals. És una etapa clau en l’educació de l’infant on se’l prepara per entendre el món que l’envolta i motivar-se per aprendre.

                                                           --------------------------------

Es treballa amb metodologies dinàmiques, diverses, que permeten adaptar-se als diferents ritmes d’adquisició de coneixement de cada infant, tenint en compte els diferents continguts dels aprenentatges i alhora dotant-los d’eines, coneixements i valors per afavorir un bon desenvolupament competencial.

A l’etapa d’educació primària s’ofereix:

- Rutines de treball per afavorir els aprenentatges instrumentals

- Treball per projectes. Interns de l’escola que engloben les matèries de coneixement del medi i plàstica i també participació a projectes externs com:

  • Projecte Junior First Lego League (2n i 4t)
  • Projecte de la ciutat: Junior Achievement (3r)
  • Projecte de treball de la lectura (Projecte FET)

- Atenció individualitzada i reforços en petit grup

- Tutories grupalsArxius d'interŔsTambÚ et pot interessar...