EDUCACIÓ PRIMÀRIA

L’educació primària és una etapa fonamental de l’educació de l’infant on se’l prepara per entendre el món que l’envolta i motivar-se per aprendre.

Dóna una gran importància a la socialització i alhora afavoreix l’autonomia necessària per desenvolupar-se com a persona.

Es treballa amb metodologies dinàmiques, diverses, que permeten adaptar-se als diferents ritmes d’adquisició de coneixement de cada infant, tenint en compte els diferents continguts dels aprenentatges i alhora dotant-los d’eines, coneixements i valors per afavorir un bon desenvolupament competencial.

A l’etapa d’educació primària s’hi pot trobar:

- Treball per projectes

  • Projecte Junior First Lego League (2n i 4t)
  • Projecte de la ciutat: Junior Achievement (3r)
  • Projecte de treball de la lectura (Projecte FET)

- Treball cooperatiu i treball individual

- Atenció individualitzada en situacions de reforç i reforços en petit grup

- Tutories grupals

- Activitats complementàries:

  • Taller de natura
  • Taller d’expressió en català i anglès
  • Treball amb chromebooks
  • Tècniques d’estudi i assemblea

- Colònies i sortides culturals relacionades amb el currículum de l’etapa

També et pot interessar...