EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

 

L’ESO és l'etapa on es prepara i acompanya l'adolescent per prendre decisions.

Treballem per aconseguir un rendiment òptim d’acord amb les capacitats de cada alumne amb metodologies adaptades a les diferents necessitats.

Volem joves que arribin a ser homes i dones compromesos amb la societat i coherents amb el seu pensament.

                                                                          -------------------------

L’educació secundària obligatòria és una etapa fonamental en la preparació dels adolescents per prosseguir tant estudis de Batxillerat com de Formació Professional de grau mitjà.

La forma de treballar té en compte el treball per competències amb metodologies adaptades a les diferents necessitats dels alumnes amb un gran ventall de recursos destinats a l’atenció de la diversitat, com són:

-          Treball de les matèries instrumentals (llengua catalana, llengua anglesa i matemàtiques) en grups flexibles.

-          Material necessari per a possibles adaptacions i Plans Individualitzats.

-          Treball de la motivació envers els aprenentatges amb els alumnes de primer cicle: Beques JOV. http://www.bequesjov.cat/

-          Per als alumnes que s’incorporaran al món laboral un cop finalitzada l’etapa: Projecte DIVERS

Tenim molt en compte l’etapa vital de l’alumne i la necessitat d’anar-se fent autònom i la treballem destinant dues hores a la setmana a tutories individuals (els tutors tenen entrevistes personals amb els alumnes) on s’aborden aspectes acadèmics, de relació, de comportament. A més a més, a l’hora de la tutoria grupal es treballen tècniques d’estudi, habilitats socials, cohesió de grup i xerrades de prevenció.Arxius d'interèsTambé et pot interessar...