EQUIP PSICOPEDAGÒGIC

 

L’Equip Psicopedagògic de l’escola està format per 2 psicòlogues (amb formació escolar i clínica): Núria Riera i Hermínia València.


Les nostres funcions es centren en els següents aspectes:

  • Atendre les demandes provinents de mestres, alumnes i/o famílies.
  • Identificació i avaluació de les necessitats educatives especials (a nivell d’aprenentatges, emocionals, conductuals, ...)
  •  Participació en l’elaboració i seguiment d’adaptacions individuals del currículum.
  • Assessorament a l’alumnat, famílies i equip docent sobre aspectes d’orientació personal, educativa i professional.
  • Col·laboració amb serveis socials i sanitaris en l’àmbit territorial per tal d’oferir una atenció coordinada a alumnes i/o famílies que ho necessitin.


El nostre horari és el següent:

Hermínia València: dimecres de 9 a 1

      un dimarts i un divendres al mes de 9 a 1 

Núria Riera: divendres de 9 a 1 i de 3 a 4 
També et pot interessar...